Sociaal ondernemen met impact

D5 Producties

D5 Producties is een organisatie- en adviesbureau voor sociaal ondernemende personen.

Een bureau dat zoekt, bemiddelt en krachten bundelt.  D5 Producties verbindt personen van organisaties, bedrijven en overheden, waardoor nieuwe business met impact kan worden gegenereerd. Ons werkterrein is een hybride benadering van marketing (on- en offline), communicatie en fundraising.

Dromen, Denken, Durven, Doen en Doorpakken. Een bureau dat zoekt, bemiddelt en krachten bundelt.

Impact

Ook al is het voor het bedrijfsleven in brede zin relatief nieuw, steeds vaker zetten bedrijven zich in voor een betere samenleving. Niet alleen de overheid maar ook bedrijven en organisaties streven er naar om een betere samenleving te bereiken. Het gaat niet altijd om geld of winst, maar ook om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er wordt steeds meer nagedacht over hoe we met z’n allen de samenleving benaderen en ook achterlaten. Ofwel, we willen hierop steeds meer impact hebben en daarom sluiten wij hier graag op aan.

Iedere onderneming wil een gezond toekomstperspectief. Dit betekent dat de onderneming zelfredzaam wil zijn en de primaire inkomstenbron uit commerciële activiteiten komt. Sociale ondernemingen zijn niet (geheel) afhankelijk van subsidies, maar kunnen op eigen benen staan. De basis van de onderneming is een gezond verdienmodel. De behaalde winst kan opnieuw worden geïnvesteerd om het maatschappelijke doel van de onderneming verder te realiseren: het maken van impact.

“Bang, dat is impact…!”

Wij proberen deze stappen mede vorm te geven door er met creatieve ogen naar te kijken en naar te handelen. Daarbij kunnen wij gebruik maken van een groot netwerk van personen, organisaties en bedrijven, die ons kunnen ondersteunen in de uitvoering van onze diensten.

Waarom D5 Producties?

D5 Producties gaat niet alleen voor brons, zilver of goud, maar voor de beste combinaties. Het moet sprankelen, creatief zijn en uiteindelijk het juiste resultaat behalen. “U zoekt en wij draaien…” zeg maar.

Onze visie is personen van organisaties en bedrijven bijeen te brengen ten einde een sociale-winst situatie met impact te creëren.

Onze missie is de opgedane kennis en ervaring in de diverse sectoren te delen ten behoeve van individuen, goede doelen organisaties en (beginnend) ondernemers, teneinde deze op weg te helpen van idee tot bedrijfsplan.

Onze kernwaarden zijn:

  • Creatief met zakelijke aanpak
  • Gepassioneerd
  • Ambitieus
  • Professioneel

Onze werkgebieden zijn:

Kunst & cultuur, bedrijfsleven, sport & recreatie, welzijn en onderwijs, verkeer & veiligheid en overheid.