Fundraising en marketing

D5 Producties

Fundraising en marketing

Fundraising met oog voor een goed plan met impact!’

Jouw maatschappelijke organisatie wil waarde creëren en toevoegen. jij hebt dromen, ideeën, projecten of activiteiten die je graag wilt realiseren. Maar je weet niet waar je moet beginnen door gebrek aan de nodige kennis, organisatie, financiën, netwerk en/of capaciteit.

Wat doet een fondsenwerver voor jouw organisatie?

Fondsenwerven is een belangrijke bezigheid voor (non-profit) organisaties als stichtingen met goede doelen. Het is de verantwoordelijkheid van de fondsenwerver om zoveel mogelijk sponsoren en donateurs te vinden voor jouw (non-profit) organisatie. Een fondsenwerver kan op allerlei niveaus en voor verscheidene organisaties te werk gaan. Vaak gaat het hierbij om een goed doel, maar we kunnen bijvoorbeeld ook door een politieke partij of financiële instelling ingehuurd worden. Hoewel een fondsenwerver door een organisatie aangesteld wordt, is men zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van beloftes en donaties. De fondsenwerver brengt dan ook het merendeel van zijn tijd door met de zoektocht naar de beste fondsen om mensen voor jouw organisatie te ‘strikken’ en het overtuigen van potentiële donoren.

Ik adviseer hoe dromen, ideeën en abstracte plannen tot een concreet projectplan kunnen komen, wat de basis vormt voor een succesvolle projectaanvraag. Ik adviseer hoe de fondsenwerving op een kansrijke wijze binnen uw organisatie kan worden ingericht. Enkele vuistregels dienen hierbij wel in gedachte te worden meegenomen. Vermogensfondsen geven dan wel geld aan non-profit organisaties, het is aan te raden hiervoor eerst een stichting of vereniging op te richten voor uw project (als die er nog niet is). Een uitzondering vormen aanvragen van individuen (bijvoorbeeld aan fondsen voor individuele noden of opleidingskosten). Het is ook aan te raden om bestuur en uitvoering te scheiden. Elk fonds heeft een eigen geschiedenis, wijze van financiering en specifieke doelstellingen. En houd het kort en bondig.

D5 Producties is een door het REF erkende fondsenwerver (B-BCM) en ook erkend door het ICFM (Institute of Charity Fundraising Managers Trust).

 

De basis van fondsenwerving is op een geefrelatie. De geldgever doet dat op basis van vertrouwen in het maatschappelijke en goede doel. Er zijn meerdere groepen gevers zoals particulieren, overheden, fondsen, bedrijven en loterijen. Deze gevers doen dat vanuit uiteenlopende motieven. Dat kan zijn eigen belang of sociale druk, maar ook vanuit emotie of aanzien. Dus deze donateurs lopen qua motivering nogal uiteen. Daarom is het van belang om je te verdiepen in die gever.

In het marketingplan staan de marketingdoelen (SMART), marketingmiddelen (publiciteit, PR, media, buitenreclame, merchandise), eventuele sponsors en informatie over bereik van de doelgroep. Maak ook een SWOT-analyse. Hiermee geef je een goed zicht in je (interne) sterkten en zwakten en (externe) kansen en bedreigingen. Hoe krijg je aandacht van de doelgroep en pers voor je project. En hoe wil je bijvoorbeeld vrijwilligers aantrekken indien van toepassing. Zoals boven al aangegeven, maak je doelstellingen SMART door af te bakenen met begin en einddatum, zorg voor draagvlak, maak het concreet en onderzoek of het haalbaar is!

Fundraising is een werving van alle mogelijke manieren om gelden te werven voor een project of organisatie.